Ragip Zarakolu, well-known author and publisher who is facing 7.5-15 years in prison after being arrested last year in the scope of the KCK operations, makes a passionate argument against Turkish Anti-Terrror Law below on the first day of his trial:

PRESS CONFERENCE INVITATION: Freedom of Thought, Expression and Publication under serious threat.

Monday 2nd July 2012 at 16.00, TGC Headquarters Cağaloğlu

ARGUMENT

In its annual report seven years ago, the Writers Union of Turkey Freedom to Publish Committee made the following prediction:

“The newly proposed Anti Terror Law (ATL) contains very grave provisions that may put the freedom of thought, expression and the press, as well as the freedom to publish under threat”.

And only a year later we were saying:

“Undoubtedly one of the most unfortunate developments of 2006 has been the revocation of certain positive changes that had been made to the ATL in the face of earnest warnings expressed by writers, journalists and publishers. In fact, these changes have the potential to create a far worse situation than that which used to exist. We would like to hope that the judiciary would embrace a more independent and free decision-making process that would allow freedom of expression to flourish. However, it’s abundantly clear that from a perspective of freedom of thought and publication: that the intention of the government and legislative branch is inadequate, as are the changes that they have enacted; that the changes made allow for contrary decisions based on conjecture; that a major shift in perspective is required in regard to fundamental rights and freedoms.

Sadly, after last year’s supposedly ‘reforming’ constitutional amendments, not only have areas of freedom of thought and expression been relentlessly subjected to attack, such basic rights as the right to assembly and association have also faced similar issues. The irreverent invasion of privacy has come to be perceived as the norm.  The elected representatives of the people, occupational associations and non-governmental organisations have also become targets.

It’s as if the ghost of 1950s McCarthyism has been resurrected. It’s the atmosphere of a State of Emergency;[1] it’s de facto martial rule.[2]

The ATL is no longer a piece of legislation which deals with ‘terrorism’; it has instead become a law which censors, a law which disregards fundamental rights and freedoms. As for the Special Authority Courts (SAC), they have turned into the Independence Courts, Supreme Court of Justice, Martial Law Courts of the past.  The ATL, is like a cancer, spreading the erosion and destruction of our country. It is a sad fact that our country is steadily becoming the country with the most political prisoners in the world.

That prison-building has been one of the most active areas for our construction industry is a painful fact.  The issue here isn’t about improving prison conditions, as raised by the discussions surrounding the recent Diyarbakir tragedy, but creating the conditions for a Turkey with less prisons.  Turkey does not need to create new Gulags, but to bring to life the fundamental rights and freedoms of individuals. If those who are in power are afraid of the formation of Tahrir Squares, we can only say to them: ‘fear is of no use to [the angel of] Death’ and that ‘every being is mortal’.

Serious breaches of freedom of thought/expression and fundamental rights in Turkey have been a cause of great concern internationally.  For these reasons, we will be holding a press meeting on Monday 2nd July 2012 at 16.00 at the TGC headquarters in Cağaloğlu.  Representatives of international writers, publishers, press and human rights organisations that have come to Turkey to observe and support the KCK trials will also be in attendance.

Ragip Zarakolu

President, Writers Union of Turkey Freedom to Publish Committee

THE BOOKS(/WORK) OF SOME OF THE WRITERS DETAINED UNDER THE SCOPE OF THE ATL.

 

A. Dursun Yıldız’ın Kitapları:

 • Özgürleşmeye Pedagojik Bakış, 253sayfa, Tohum Yayınları, 2003.
 • Öteki Alevilik,304 sayfa, Hasat Yayınları 2001.
 • Sivil İtaatsizlik, Hasat Yayınları, 219 sayfa, 2001.

Ayşe Berktay’ın  Derleme Çalışmaları ve Çevirdiği Yapıtlar:

 • Leslie P. Pierce, Harem-i Hümayun, Tarih Vakfı Yurt Y.1996.  
 • Donald Quataert, Osmanlı İmparatorkuğu 1700-1920, İletişim y. 2000.
 • Halil Cibran, Ermiş, Alkım Yayınları, 2006.
 • 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, ed. Ayse Berktay. Tarih Vakfı Yurt Y.1999.
 • “Cumhuriyet Boyu Bir İşçi Yaşamı: Zehra Kosova”,
 • Makarenko Yaşamı ve Eserleri, Ceylan Yayınları 1997.
 • Suraiya Faroghi , Osmanli İmparatorluğu Ve Etrafindaki Dünya, 2007
 • Edhem Eldem, Osmanlı Bankası TarihiTarih Vakfı Yurt Y. 2000.
 • 75. Yılda Çarkları Döndürenler, ed. Tarih Vakfı Yurt Y. 1999
 • 75. Yılda Çarklardan Chiplere, ed. Tarih Vakfı Yurt Y. 1999
 • Stewart Lee Allen, Kahve Üzerinden Dünya Tarihi, Kitap Yayınları.
 • Turkish civil and penal code reforms from a gender perspective: the success of two nationwide campaigns. [Ortak kitap].

Aziz Tunç’un Kitapları

 • Aziz Tunç, Aleviliğin Siyasal Alana Yansımaları, yakında çıkıyor.
 • Aziz Tunç, Maraş Kıyımı / Tarihsel Arka Plan ve Anatomisi, 3. Baskı, 405 sayfa, [PEN Temmuz 2011 Ayın kitabı] .
 • Aziz Tunç, Antik Çağdan Günümüze Maraş Tarihi, yakında çıkıyor.

Büşra Ersanlının Kitapları, Derlemeleri ve Tercümeleri:

 • İktidar Ve TarihAfa Yayıncılık 2000.
 • Türkiye’de ´Resmi Tarih´ Tezinin Oluşumu (1929 – 1937, İletişim Yayınevi 2003.
 • Tartışılan Sınırlar Değişen Milliyetçilik, [Anthony D. Smith, Benedict Anderson, Tom Nairn, vd. Birlikte],  Şehir Yayınları 2001.
 • Türkiye Siyasetinde Kürtler; Direniş, Hak Arayışı, Katılım [diğer yazarlarla birlikte],
  İletişim Yayınları 2012.
 • Azerbaycan; Sözün Sazın Ateşin Ülkesi,  Da Yayıncılık 2004.
 • (Derleme) Bağımsızlığın İlk Yılları: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan, TC Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, 1994.
 • (Derleme) Türk Cumhuriyetleri Kültür Profili: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, (A Culture Profile of The Turkic Republics) TC Kültür Bakanlığı HAGEMYayınları, 1995.
 • (İbrahim Mazlum ile) Her Yerde Her Zaman Siyaset: Türkiye’de Siyasal Kültür, Siyasal sistem ve Kadın (Politics Everywhere: Political Culture, Political System and Women in Turkey), KA-DER, İstanbul,2008.
 • (Orazpolat Ekaev ile) Türkmenistan’da Toplum ve Kültür (Society and Culture in Turkmenistan), Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998.
 • Akademik Araştırmalar Dergisi – Avrupa-Avrasya Özel Sayısı, Cilt 6 Sayı 23, Ocak 2005.
 • Jean Daubier, Çin Kültür Devrimi 1965-1969, Koral Yayınları, 1977.
 • George Thomson, Kapitalizm ve Sonrası, Tarihi Materyalizme Giriş, Koral Yayınları, 1978.
 • Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusculuk [Günay Göksu ile], Hil Yayınları, 2008.
 • Ed.: Herkül Millas, Türk Romanı ve “Öteki”, Ulusal Kimlikte Yunan İmajı, Sabancı Ü. Y.,2000.
 • Ed.:Daniel Goffman, Osmanlı İmparatorluğunda İngilizler 1642-1660, Sabancı Ü. Y.,2001.

Cengiz Kapmaz’ın Kitapları:

 • Cengiz Kapmaz, Öcalan‘ın İmralı Günleri, İstanbul: İthakı Yayınları, 2011.

Cihan Deniz Zarakolu’nun Kitap ve Tercümeleri:

 • Cihan Deniz Zarakolu, Hobbes’un Siyaset Felsefesi, 300 sayfa, yakında çıkıyor.
 • J. Roney, P. Richmond, vd., Türkiye Cumhuriyetinde Hakim ve Avukatların Bağımsızlığı, 304 sayfa, 2001.
 • Halid Fehmi, Paşanın Adamları / Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Ordu ve Modern Mısır, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010, 335 sayfa

Mahmut Alınak’ın Kitapları:

 • Tarihin Çarmıhında Güneş Ülkesi , Jan Yayınları, 2011
 • Şiro’nun Ateşi, Berfin Yayınları, 1997
 • Nazo, Berfin Yayınları 2008
 • Ateşte Yıkanmak , Berfin Yayınları, 2010
 • Köpekler Manifestosu, Jan Yayınları, 2012
 • HEP, DEP ve Devlet, Kaynak Yayınları 1996

N. Mehmet Güler’in Kitapları:

Yüksel Genç’in Kitapları:

 • Barışa Tutunmak, Belge Yayınları, 2006
 • Kürt Sorunu ve PKK: Tasfiye mi? Çözüm mü?, Aram Yayınları, 2011

[1] A reference to the ‘State of Emergency’ that was declared in a number of South-eastern Turkish provinces between 1987 and 2002 during Turkey’s armed conflict with the Kurdistan Workers’ Party. This period was defined by the effective implementation of martial law, curfews, restrictions on association and publication as well as disappearances and extra-judicial killings

[2] A reference to martial rule imposed on Turkey from 1978 to 1987, peaking in the aftermath of the 1980 military coup when it was imposed on the entire country. By 1987 martial law had been lifted from Turkey’s western provinces, and was replaced with the ‘State of Emergency’ in its eastern provinces following a settlement with the ECHR