Song for #NûdemDurak, who was jailed for 19 years for singing in Kurdish, and all political prisoners.
#FreeNudemDurak​ #FreeAllPoliticalPrisoners​🕊

Music & Lyrics: Suna Alan Music video by Ada Ayşe İmamoğlu Guitar & Ten-Stringed Baglama: Erdal Yapıcı Clarinet: Saygın Akbudak Upright Bass: Cem Tuncer Music Producer & Mix / Mastering: Cem TUNCER
____________________________________________________
THE IVY I’m a white dove
I’m wandering outside of your window but I can’t see you.
I’m a white dove
I’m flying over your walls, but I can’t reach you.
The door, the door, the door is also closed,
you are the prisoner of freedom / flower of freedom
The Ivy under the wall! Raise your head, and sing a song
***
I’m a white dove
The friend of the Ivy in the prison.
Grow Ivy!
Through the concrete, through the prison walls…
Grow from the walls, raise your head to the sky
The ivy under the wall!
Raise your head, sing a song
Sing a song Ivy
From that dark room to freedom!
__________________________________________________________________
DARGERÎNOK
Kevokeke spî me
Li ber paca te dimeşim lê te nabînim
Kevokeke spî me
Li ser dîwarên te difirim, xwe nagihînim te
Derî, derî, derî jî girtî, tu yî girtîya azadîye / kulîlka azadîye
Dargerînoka li ber dîwaran
Serê xwe rake, stranekê bêje
***
Kevokeke spî me
Hevala dargerînoka li zindanê me
Dargerînokê şîn be
Ji nav betonan, li ber dîwarên zindanê
Şîn be li ber dîwaran, serê xwe rake li asîman
Dargerînoka li ber dîwaran
Serê xwe rake, stranekê bêje
Dargerînokê stranekê bêje
Ji oda tarî, li ser azadîyê
 __________________________________________________________________________
SARMAŞIK
Beyaz bir güvercinim
Pencerenin önünde dolanıyorum ama seni göremiyorum.
Beyaz bir güvercinim
Duvarlarının üzerinden uçuyorum, sana ulaşamıyorum.
Kapı, kapı, kapı da kapalı, sensin özgürlük tutsağı / özgürlük çiçeği
Duvar diplerindeki sarmaşık!
Kaldır başını, bir şarkı söyle
***
Beyaz bir güvercinim
Zindandaki sarmaşığın arkadaşı.
Yeşer sarmaşık!
Betonların arasından, zindan duvarlarından…
Yeşer duvarlardan, başını kaldır gökyüzüne
Duvar diplerindeki sarmaşık!
Kaldır başını, bir şarkı söyle
Bir şarkı söyle sarmaşık
Karanlık odadan özgürlüğe!